Hushållsavdrag innebär att du kan dra av en del av det du betalat för hushållstjänster i beskattningen. De flesta av Cleos tjänster berättigar till hushållsavdrag. Exempelvis berättigar allt som handlar om rengöringstjänster i hemmet eller trädgårdsarbete till hushållsavdrag medan t.ex. flytthjälp inte gör det.

Hushållsavdragets storlek är 50 % efter en självrisk på 100 €. Om du under ett år köper tjänster för mer än 100 € kan du alltså dra av 50 % på den resterande delen av summan. Du får även avdrag för tjänster du köpt till dina eller din makes eller makas föräldrar eller mor- och farföräldrar.

Läs mer om vilka tjänster som är avdragsgilla och hur du går tillväga här.