Hushållsavdrag innebär att du kan dra av en del av det du betalat för hushållstjänster i beskattningen. De flesta av Cleos tjänster berättigar till hushållsavdrag. Exempelvis berättigar allt som handlar om rengöringstjänster i hemmet eller trädgårdsarbete till hushållsavdrag medan t.ex. flytthjälp inte gör det.

Hushållsavdraget är 60 % av priset du betalar, och från det avdras självrisken, det vill säga 100 euro. Resultatet du får är beloppet på ditt hushållsavdrag. Du får även avdrag för tjänster du köpt till dina eller din makes eller makas föräldrar eller mor- och farföräldrar.

Läs mer om vilka tjänster som är avdragsgilla och hur du går tillväga här.